Posts tagged ‘Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków’

 

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą: – Przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków bądź obojga. Warto zaznaczyć, że wspólnota majątkowa kończy się wraz z zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej, rozwodu, separacji, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków bądź ubezwłasnowolnienia […]

Read More