‘Porady prawne – Specjalizacja Podział majątku’ Posts

 

Majątek wspólny i osobisty małżonków

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin Jeżeli małżonkowie nie zdecydowali się wcześniej uregulować sytuacji majątkowej poprzez odpowiednią umowę, punktem wyjścia do jakiegokolwiek podziału majątku staje się majątek wspólny i osobisty. Zanim zdecydujemy się na rozwód należy dokładnie rozważyć, co wchodzi w skład wspólnego majątku i jak wygląda odpowiedzialność majątkowa. […]

Read More

Podział majątku wspólnego przed rozwodem

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin Podział majątku przed rozwodem jest możliwy wtedy, jeżeli uda nam się dojść do porozumienia z małżonkiem. Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem jest zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej. Pamiętajmy, że umowa ta powinna być w formie aktu notarialnego. Następnie musimy zawrzeć kolejną umowę o […]

Read More

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin Wynikiem zarówno rozwodu jak i separacji jest ustanie wspólnoty majątkowej między małżonkami. Wtedy jest ten moment, w którym małżonkowie dzielą powstały w trakcie małżeństwa majątek wspólny. W czasie trwania małżeństwa żaden z małżonków nie może wnosić o podział ustawowego majątku wspólnego. Co innego, […]

Read More

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą: – Przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków bądź obojga. Warto zaznaczyć, że wspólnota majątkowa kończy się wraz z zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej, rozwodu, separacji, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków bądź ubezwłasnowolnienia […]

Read More

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o podział majątku ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ustanawia, iż wysokość opłaty od wniosku o podział majątku wspólnego jest stała i wynosi 1000 złotych. Wyjątkiem jest, że wniosek posiada zgodny projekt podziału majątku. Wtedy opłata również jest stała i wynosi 300 złotych. Opłatę uiszczamy […]

Read More

Podział majątku

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin Podział majątku – na początku warto wspomnieć, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte […]

Read More